Suomen metsät tarvitsevat uutta metsäpolitiikkaa

Suomen metsät eivät voi hyvin. Monet metsälajit ja metsien luontotyypit ovat uhanalaisia ja voimakkaasti heikentyneitä. Viime vuosi vei suomalaiset metsään ja ulkoilumaastot kuntien pienistä luontopoluista aina kansallispuistoihin saakka ruuhkautuivat osin jopa pahasti. Luonnontilaista metsää on aivan liian vähän niin ihmisille kuin luonnollekin. Metsäluontoa tulisi suojella lisää, ulkoilu- ja virkistysalueita lisätä ja metsien hakkuumääriä ja -tyylejä muuttaa.

Metsä tuo monelle suomalaiselle tärkeitä lisätuloja, mutta puun myyntihinnat eivät ole nousseet samassa tahdissa yhteiskunnan muiden kustannusten kanssa. Myöskään yhteiskunta ei saa samankaltaisia hyötyjä metsästä kuin ennen, jolloin metsätuotteet jalostettiin pidemmälle. Tätä muutosta on vauhdittanut erityisesti paperituotteiden kysynnän hiipuminen. Suoraan vientiin menevä sellu ei tuota vastaavaa hyötyä yhteiskunnalle, eikä varsinkaan, kun vuosia lupaillut ”selluhuipputuotteet” eivät näy vielä työpaikkoina.

Tämänkaltaisessa tilanteessa lisätulojen, tai edes entisen kaltaisten tulojen, hakeminen metsästä vaatisi entisestäänkin kiihtyviä hakkuita. Hakkuumäärät ovat monissa maakunnissa vuodesta toiseen maksimaalisen hakkuumäärän tuntumassa. Hakkuita ei voi näillä alueilla enää edes taloudellisessa mielessä lisätä. On etsittävä keinoja, joilla saadaan arvolisää ja metsätuloja, mutta samalla vähennetään hakkuita, parannetaan metsä- ja vesiluonnon tilaa ja varastoidaan enemmän hiiltä metsiin.

”Vihreiden uusi metsäohjelma tasapainoilee suojelun ja hyötykäytön välillä” – Todettiin osuvasti sanomalehti Kalevassa. Yllä olevien ajatusten tasapainoilulle rakentuu vihreiden uusi metsäpoliittinen ohjelma, joka hyväksyttiin marraskuussa 2020.

Vihreiden uusi metsäohjelma sisältää konkreettisia tavoitteita ja nopeasti käyttöön otettavia politiikkatoimia, joilla muutetaan metsätalouden rakennetta, nostetaan jalostusastetta ja arvonlisää, kasvatetaan hiilivarastoa ja huolehditaan aiempaa paremmin luonnon, vesistöjen ja virkistyskäytön tarpeista.

Tarmo Ketola
Vihreiden metsäpoliittisen työryhmän puheenjohtaja, dosentti, Petäjävesi
 
Jenni Pitko
Vihreiden metsäpoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja, Oulu

Lue koko metsäohjelma täältä.

Metsäpoliittinen työryhmä:
Tarmo Ketola (pj), Petäjävesi
Jenni Pitko (pj), Oulu
Erkki Nykänen, Kaskinen
Maaret Väänänen, Kuopio
Konsta Happonen, Helsinki
Marcus Walsh, Porvoo
Antti Van Wonterghem, Kouvola
Katri Myllykoski, Helsinki
Saara Huhmarniemi, Kirkkonummi
Oona Huttunen, Helsinki
Sampsa Heinonen, Loimaa
Maire Puikko, Inari

Pin It on Pinterest