Maaseutu on muutakin kuin maataloutta, vaikka kotimaisen ruoan tuotanto onkin maaseudun elinkeinoista se kaikkein tärkein. Maaseutu tarkoittaa myös hajautettua energiantuotantoa ja monimuotoisia elinkeinoja, virkistystä ja rentoutumista, yhteisöllisyyttä ja ihmisenkokoista elämää.

Vireä ja vihreä maaseutu sisältää ajatuksen siitä, että suomalainen maaseudun on mahdollista olla jälleen kerran elinvoimainen, mutta vain jos kehitys on kestävällä pohjalla niin ihmisen kuin luonnonkin näkökulmasta.

Maaseutu- ja erävihreät käsittävät maaseudun perinteisestä poiketen laaja-alaisesti: kylätaajamien lisäksi se sisältää myös saaristomeren, erämaat ja syrjaseudut. Politiikan tulee pystyä vastaamaan kaikkien näiden alueiden haasteisiin.

YHDISTYKSEN TARKOITUS

1. Yhdistää vihreästä maaseudusta kiinnostuneita ihmisiä ja kehittää Vihreän liiton koko Suomen maaseutu- ja eräpolitiikkaa.

2. Edistää toiminnallaan luonnonhoitoa ja ympäristöarvoja; ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävän maa-, metsä- ja porotalouden yleisiä edellytyksiä sekä eränkäyntiä (kalastusta, metsästystä, retkeilyä, marjastusta ja sienestystä).

3. Edistää koko Suomen luonnon, maaseudun ja ihmisten elinvoimaa, monimuotoisuutta ja vaikuttaa hyvän elämän, tasavertaisten ja uusien
palvelujen sekä yritystoiminnan kehittämiseen.

4. Edistää kylien ja kyläyhteisöjen kulttuuria, omatoimisuutta, omaleimaisuutta ja lähidemokratiaa.

5. Edistää lähi- ja luomutuotannon, eettisen eläintuotannon yleisiä edellytyksiä ja tietoa tästä toiminnasta.

6. Vaikuttaa puolueen, sidosryhmien ja sekä yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon niin että maaseutukysymykset otetaan huomioon vihreästä näkökulmasta sekä tiedottaa näistä paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

7. Tukea toiminnallaan maaseudun vihreiden verkostoitumista, kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta, hyödyntää monipaikkaisuuden mahdollisuudet sekä edistää toimijoiden tulevaisuudenuskoa ja jaksamista.

8. Tukea vihreää toimintaa maaseutukunnissa tavoitteena valtuutettujen valinta myös vihreille uusilla alueilla.

Pin It on Pinterest