Pekka Haaviston tervehdys

Vihreiden ja maaseudun suhde näyttää joskus ristiriitaiselle. Usein sanotaan, että luontoa on helppoa suojella, kun istuu kalliolaisessa kahvilassa juomassa kauralattea. Monet maaseudulla asuvat muistuttavat, että heidän elämäntapansa on ekologisempi kuin kaupunkilaisten, ja että heillä on ensikäden tietoa ympäristöstä ja luonnosta.

Itse en ole koskaan tätä vastakkainasettelua ymmärtänyt. Kaupungit ja maaseutu ovat aina eläneet symbioosissa, ja niin tulee olemaan tulevaisuudessakin. Kaupunkien ruokahuolto – ja yhä useammin vihreä energiahuolto – on riippuvaista maaseudusta.

Symbioosia vain syventävät kysymykset vesiensuojelusta niin sisävesillämme kuin Itämeren rannikolla, ja yhä kasvavat paineet lisätä hiilensidontaa niin maa- kuin metsätaloudessakin. Vihreä siirtymä – tuulivoiman lisääntyvä rakentaminen ja nopea siirtyminen vetytalouteen – on saanut uutta vauhtia irrottautuessamme Venäjän fossiilisista polttoaineista ja koko fossiilitaloudesta.

Olen ihaillen katsellut tällä kaudella vihreiden ympäristöministereiden työtä. Muistan hyvin oman ympäristöministerikauteni 1995-1999, jolloin jokainen lisäinvestointi ympäristönsuojeluun oli työn ja tuskan takana. Tämä vaalikausi alkoi hallitusohjelman vahvalla kirjauksella – 100 miljoonaa euroa lisää luonnonsuojeluun. Hattu päästä.

Ympäristöväki ei silti lepää laakereillaan. Vieläkin tuhoutuu arvokkaita vanhoja metsiä. Vieläkin on vesistöjä, joissa tehottomat vanhat vesivoimalat estävät kalojen nousun kutupaikoilleen. Ja tiedämme, että ilmastonmuutoksen torjunta vaatii yhä enemmän investointeja paitsi Suomessa myös maailmanlaajuisesti. Kaikki nämä asiat on otettava esille myös tulevasta hallitusohjelmasta neuvoteltaessa.

Maaseudulla asuva tuottaja on vaikeuksissa. Kustannukset kasvavat, ja liian pieni siivu jää tuloksi tuottajan taskuun. Kaupungissa asuva kuluttaja on vaikeuksissa. Hän ei aina löydä mieleisiään, kotimaisia ja puhtaasti tuotettuja elintarvikkeita, vaikka haluaisi – ja olisi valmis maksamaan niistä vähän enemmän.

Tarvitaan tuottajien ja kuluttajien liitto nopeuttamaan vihreää siirtymää, vahvistamaan kotimaista ympäristöystävällistä maa- ja metsätaloutta ja rakentamaan Suomesta hiilineutraalia maata, joka voi näyttää ilmastovastuullisuudessaan esimerkkiä muulle maailmalle.

Suomi voi näyttää tietä vain, jos teemme sen yhdessä.

Pekka Haavisto

Ulkoministeri, kansanedustaja

Pin It on Pinterest