TIEDOTE 2.11.2011

–       Maaseutu- ja erävihreiden mielestä EU:n maatalousuudistus ei ole riittävä ympäristönsuojelun ja ilmastonmutoksen kannalta

EU-komission esitys yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamiseksi on tuonut keskusteluun uuden käsitteen: vihertäminen. Maaseutu- ja erävihreät pitää tätä vuoden 2014 alusta alkavavaksi esitettyä yhteisen maatalouspolitiikan linjausta oikeansuuntaisena.

Linjauksen mukaan suorista maataloustuista 30 prosenttia maksettaisiin niille, jotka tekevät ympäristösopimuksen. Tuen ehtona on vähintään seitsemän prosentin ympäristöala, jonka tavoitteena olisi lisätä suojakaistoja, kesantoa, metsitystä ja Maaseutu- ja erävihreiden mielestä myös perinneluontoympäristöjä ja kasvimassaa biokaasutuotantoon. Lisäksi tilan tulee sitoutua vähintään kolmen eri kasvin viljelyyn.

–       Tukien ympäristöohjaavuus on hyvä asia, mutta löperösti asetetut ympäristötoimenpidevaatimukset ovat pelkkää viherpesua. Tästä on ikävänä esimerkkinä Suomen ympäristötukijärjestelmä, jonka vaikutukset Itämeren suojeluun ovat 16 vuoden aikana jäänet vaatimattomiksi, väittää Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Anne Bland.

–       Maatalouspolitiikan uudistus ei juuri puutu maatalouden suuriin ongelmiin kuten maan elinvoiman heikentymiseen ja maaperän humuksen vähentymiseen. Nämä ovat erityisen oleellisia ilmastonmuutoksen kannalta. Tarvitsemmekin tilojen energiankäytön ja hiilitaseen huomioivaa ilmastoälykästä maatalouspolitiikkaa, jossa Suomi voisi toimia edelläkävijänä, Bland sanoo.

Maaseutu- ja erävihreiden maataloustyöryhmän puheenjohtajan ja luomuviljelijän Lea-Elina Nikkilän mielestä nykyisten, vapaaehtoisten ympäristötuen erityistukia tulee tulevalla ohjelmakaudella korottaa.

–       Luomutuotannon tukeminen on koko EU:n laajuisesti havaittu tehokkaaksi välineeksi vähentää maatalouden haitallisia ympäristövaikutuksia. Neljännes Suomen uhanalaisista lajeista elää perinneluontoympäristöissä ja niiden ylläpitäminen ja parantaminen edellyttää luomutukien ja luonnon monimuotoisuutta edistävien tukien tason nostoa. Viljelijöihin kohdistuvaa byrokratiaa tulee reippaasti vähentää, Nikkilä painottaa.

 

Lisätietoja:

Pj. Anne Bland, 040-8525656, anne@annebland.fi

Lea-Elina Nikkilä, 0400131826, leaelina.nikkila@gmail.com

 

Maaseutu- ja erävihreät ry on Vihreä Liitto r.p:n valtakunnallinen jäsenjärjestö, jonka tarkoituksena on yhdistää vihreästä maaseudusta kiinnostuneita ihmisiä ja edistää Vihreän Liiton maaseutu- ja eräpolitiikkaa.

Pin It on Pinterest