Huoneentaulu

MIKSI VIHREÄT ON MAASEUDULLAKIN TULEVAISUUDEN PUOLUE

1. Tulevaisuus

Me huolehdimme lasten, lastenlasten ja kaikkien tulevien sukupolvien ympäristöstä: mahdollisuudesta juoda puhdasta vettä, nähdä perhosia, uida puhtaassa järvessä. Ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien kasautuessa luonnosta huolehtiminen nousee edellytykseksi hyvälle elämälle ja tasapainoiselle yhteiskunnalle.

2. Elävä maaseutu

Maaseutu on muutakin kuin alkutuotantoa. Se on koulua, päiväkotia, luontoa, työpaikkoja, syntymää, kuolemaa. Siis elämää – maalla on hyvä elää.

3. Perustulo

Me kannattamme perustuloa. Kun elanto koostuu useasta eri lähteestä ja työt ovat kausiluonteisia on perustulo nykyistä sosiaaliturvaa toimivampi ratkaisu. Vihreiden mielestä maatalousyrittäjien sosiaaliturvan on oltava samalla tasolla muiden ammattiryhmien kanssa. Maanviljelijöiden taloudellisen toimeentulon ja hyvinvoinnin ei pidä olla ristiriidassa luonnon hyvinvoinnin kanssa.

4. Suomalainen ruoka

Meitä kiinnostaa suomalainen ruoka: miten ja missä sitä tuotetaan. Emme näe, että suuri on aina kaunista. Haluamme, että myös pienimuotoinen tuotanto ja jatkojalostus nousee ja kukoistaa. Vihreät haluaa nähdä aidosti kannattavan ja elävän suomalaisen ruoantuotannon. Vihreät vaatii julkisiin ruokahankintoihin vastuullisia kriteereitä: silloin suomalainen ja paikallinen tuotanto voi aidosti pärjätä kilpailutuksissa.

5. Monipuolinen kotimainen kasvistuotanto

Haluamme, että tarjolla on monipuolisia kotimaisia kasvisvaihtoehtoja. Enemmän nyhtökauraa, vihiksiä, härkäpapu-granolaa, kaurakermaa… Myös eläintuotannon valkuaisomavaraisuuden pitää olla nykyistä korkeampi.

6. Reilu eläintuotanto

Eettinen eläintuotanto on kilpailuetu suomalaiselle maataloustuottajalle. Haluamme lisätä kuluttajien luottamusta kotimaisten eläintuotteiden eettiseen laatuun. Kuluttajat haluavat ostaa eettisiä huipputuotteita, vihreiden mielestä Suomessa kannattaisi tuottaa juuri niitä.

7. Rakkaat metsät

Metsät ovat suomalaisille tärkeitä niin henkisen kuin taloudellisen tulon lähteenä, monimuotoisen luonnon merkityksen lisäksi. Vihreät haluaa yhteensovittaa kestävällä tavalla metsiin kohdistuvat eri intressit: suojelun, puuntuotannon, virkistyskäytön sekä sienten, marjojen ja riistan hyödyntämisen.

8. Uusia mahdollisuuksia

Vihreät haluaa, että maaseudulla löydetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Paitsi ruoka, myös vaikkapa ympäristönsuojelu tai energiantuotanto, voi olla bisnes. Me olemme myös yrittäjän asialla: visionamme on yhteiskunta, jossa on turvallista yrittää ja kannustavaa työllistää. Yrittäjän arkea ja yritysten perustamista voidaan parantaa viranomaisasiointia helpottamalla, matalapalkkaisen työn verotusta keventämällä, yrittäjän sosiaaliturvaa uudistamalla ja ottamalla käyttöön perustulo.

9. Uusia ideoita ja valmiutta muutokseen

Me osaamme ja uskallamme myös kyseenalaistaa – niin tuet, kuin nykyiset rakenteet ja menetelmätkin. Olemme kriittisiä. Se näkyy ulospäin välillä kielteisyytenä, mutta on oikeasti vain halua kehittää. Me olemme tavallisten ihmisten arkiasioiden hoitoon sitoutuneita. Perinteinen maaseutupolitiikka on tullut tiensä päähän, on aika tehdä asiat toisin! Vihreät on mahdollisuus.

Tervetuloa mukaan koko ajan kasvavaan vihreiden joukkoon –
myös maaseudulla!

Huoneentaulu Pdf-tiedosto

Pin It on Pinterest