KANNANOTTO 5.12.2011

Maaseutu- ja erävihreät ry on huolestunut maataloudessa käynnissä olevasta murroksesta. EU:n maatalouden tukipolitiikka, pörssimarkkinat ja keskittynyt tukkuporras ovat aiheuttaneet ylitsepääsemättömiä ongelmia monelle suomalaiselle tuottajalle. Pärjäämisen elinehto, nopea tilakoon ja tuotantoeläinyksiköiden kasvattaminen, on johtanut kalliisiin investointeihin. Velkaantuminen, uupuminen sekä fyysiset ja psyykkiset terveysongelmat vaikuttavat niin yksityiselämään, työtehoon kuin eläimiinkiin. Eläimet tarvitsevat säännöllistä huolenpitoa 24/7 ja siksi pienetkin häiriöt hoidossa voivat johtaa eläinten tarpeettomaan kärsimykseen.

Luomutuotanto asettaa kotieläintuotannolle perusteita, mitkä edellyttävät lajinmukaista kohtelua ja hoitoa. Pulmatilanteissa mitkään säädökset eivät kuitenkaan suojele eläimiä huonolta kohtelulta. Eläinsuojelutyöllä ja valvonnalla voidaan tilannetta parantaa ja tiloilla riittävän usein käyvillä eläinlääkärillä onkin ratkaiseva merkitys. Myös kunnolla toimiva lomittajajärjestelmä on hyvän toiminnan elinehto.

Eettisen, laadukkaan ja ympäristöystävällisen ruuantuotannon edellytykset luodaan maatalouspolitiikalla, mikä huolehtii sekä viljelijän riittävästä toimeentulosta että oikein suunnatuista kannustimista niin tukien kuin markkinoidenkin taholta.

On myös hyvä muistaa, että kotieläintuotteita tuotetaan siksi, että niitä ostetaan. Kuluttaja lopulta päättää, mihin suuntaan eläintuotantoa Suomessa kehitetään.

Lisätietoja:

Maaseutu- ja erävihreät ry

Puheenjohtaja Anne Bland

anne@annebland.fi

040-8525656

Pin It on Pinterest