7.9.2011

Satakunnan keskusta on lähtenyt paikallis-, maakunta- ja valtakunnan tason mediassa näyttävästi kritisoimaan vihreitä ja erityisesti uutta valtakunnallista järjestöä, Maaseutu- ja erävihreitä. Vihreät ovat kirjoittajien mielestä ”myrkkyä maaseudulle.”

Tuoreena Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtajana olen erityisen otettu ja ilahtunut yhdistyksemme aiheittamasta paniikista. Kertoohan se siitä, että toimintamme koetaan maaseudun vanhojen toimijoiden joukoissa uhkana, joten jotain olemme osanneet viestiä siis oikein!

Vakavasti puheen ollen, Maaseutu- ja erävihreiden tavoitteena on toimia yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa. Maakuntaliitot, kyläyhdistykset, kunnat, yrittäjät ja kansalaisjärjestöt voivat yhteistuumiin saada kehitettyä tärkeitä ja uusia ratkaisuja maaseutua kohtaaviin valtaviin haasteisiin. Ratkaisuja voi syntyä vain uudenlaisin ja ennakkoluulottomin verkostoin. Enkä siis näkisi pahana keskustan ja maaseutuvihreiden yhteistoimintaakaan! 😉

Täältä löytyy Satakunnan keskustan kannanotto:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1–azhm4FnuQX_E8gEFNglIJ800PjLZh23-7XzcTId7qptr8yAKCkcXh1yxbr&hl=en

Ja tässä on meidän vastineemme:

Maaseutu tarvitsee uusia verkostoja

Satakunnan keskustan edustajat (SK 5.9.11, AV 7.9.11, MT 7.9.11) hyökkäävät voimallisesti vihreitä, ja erityisesti vastaperustettua Maaseutu- ja erävihreitä, vastaan; osoittavan sormen mukaan maaseutua runtelevat koettelemukset ovat tyystin vihreiden syytä.

Voisin lähteä samalle linjalle kuin kyseiset kirjoittajat ja muistuttaa, mikä puolue on ollut päähallitusvastuussa ja johtanut maa- ja metsätalousministeriötä viimeiset kaudet ja minkä puolueen virkamiehet ja valtuustot johtavat kuntiamme. Maaseutu on kuitenkin aivan liian arvokas tällaiseen.

Maaseutu elää suurta murroskautta ja jokainen, jonka sydän aidosti sykkii maaseudulle, suree. Nykyisen kaltainen maaseuturakenne syntyi sotien jälkeen ja palveli tarpeitamme hienosti 1960-luvulle saakka. Sitten alkoi maaseudun alamäki koneellistumisen ja massamuuton myötä, ja nyt maaseutu on vain rasite globaalissa markkinatalouden järjestelmässä. Historia ja nykytilanne eivät ole yhdenkään puolueen ansiota tai syytä.

Suomalaisten juuret ovat maalla. Se on meidän voimavaramme, meidän (maalais)järkemme ja  henkinen kotimme. Ja se voi olla myös tulevaisuutemme. Sitran keväisen maaseutubarometrin mukaan maaseutuoptimismi on selvässä kasvussa. Tämä on ymmärrettävää jo fossiilisten polttoaineiden kallistumisen ja sitä kautta tuontituotteiden hinnannousun myötä. Luonto, lähi- ja luomuruoka sekä työn ja vihreän elinkeinotoiminnan uudet muodot (ml. maaseutumatkailu, hajautettu energiantuotanto ja innovatiiviset lähipalvelut) houkuttelevat tutkitusti maaseudulle uudenlaisia asukkaita.

Maaseutu- ja erävihreät on erityisen tyytyväinen siitä, että ajamamme maaseudun biokaasutuotanto kirjattiin hallitusohjelmaan. Katsomme että biokaasu tulee olemaan tärkeä osa Suomen maaseudun energiantuotantoa ja liikenneratkaisuja. Samalla vähennämme ilmastopäästöjä, maaseudun vesistökuormitusriskejä ja riippuvuutta tuontiöljystä sekä lisäämme kotimaista työllisyyttä.

Jotta maaseutu selviytyisi murroksesta, on synnytettävä uudenlainen maaseututoimijoiden verkosto, joka  lähtee jälleenrakentamaan maaseutua tulevaisuuteen luottaen ja siten, että se kykenee vastaamaan nykypäivän tarpeisiin paremmin. Koska Suomen maaseutu on sen arvoinen.

Anne Bland

Satakunnan vihreiden ja Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja

Huittinen

Pin It on Pinterest