Juhani Kela

Ensin tuli valkeus ja sitten 1000-luvulta lähtien alkoi tarttua Euroopan sulkakyniin saagoja lappalaisista, bjarmeista, viikingeistä jne. Mystistä villiä erämaata alettiin pakko-asuttaa 1500-luvulta lähtien ruotsalaisten toimesta. Alueemme ylikäynti aiheutti paikallisille vainoja ja sotia Ruotsin sekä Venäjän riisto- ja valtapolitiikasta johtuen. Sotien, nälän, riiston ja tautien riivaamasta KORPIKANSASTA nousi lopulta itsenäinen SISUKAS Suomen tasavalta 1917.

Maaseutuasutuksen VOIMA ja osaaminen nostivat Suomen jaloilleen 1940-luvun kansaa yhdistävien sotien jälkeen. Pitkin korpia sijoitetut asutus- ja rintamamiestilat nostivat ylös tuhoutuneen Suomen tuottaen työvoimaa ja raaka-aineita yli tarpeiden.

Syntyi maaseudun 1960-luvun kultaiset vuodet ja kiihkeä raivaus ja rakentaminen jatkuivat aina 1970-luvulle saakka. Samalla kaupungistuminen ja modernisaatio kiihtyivät 1960-luvulta suureen maaltamuuttoon 1970-luvuilla. Osaavin ja aktiivisin väestönosa muutti kaupunkien lähiöihin ja kirkonkyliin sekä taajamiin, myös Volvolle töihin.

Modernisaatio tyhjentää edelleen maaseutua ja pikku taajamia sekä maaseutukaupunkeja, jotka ovat valtaväylistä ulkona. Nyt mennään kasvukeskusten ehdoilla ja n. 20 entistä teollisuuskaupunkia ja osa maakuntakeskuksistakin taantuu. Maalta, kirkonkylistä ja pikkukaupungeista muuttaa osaavin väestö nyt suoraan työn ja palvelujen perään kasvukeskuksiin.

Maaseutua ohjaava poliittinen päätäntävalta on siirtynyt kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin myös EU:n tasolla. Globaalit kasvukeskukset ja yritysvaltiot kilpailevat nyt keskenään vallasta ja rahasta markkinakapitalismin keinoin. Kylien, kuntien, kaupunkien, valtioiden ja maaosien rajat on avattu tai poistuneet markkinatalouden tieltä. Poliittisten valtioiden on vaikea valvoa, rajoittaa ja ohjata hyvinvointia tuovia markkinamekanismeja.

Tämän hetken maaseutu

Maaseutu tyhjentyy edelleen ihmisistä, palveluista, tuotannoista ja poliittisesta vallasta. Raamit ja kuoret jäävät palvelemaan vapaa-ajan toimintoja yksityisin varoin. Maaseutuluonnon ja ympäristön tuhoamista valvotaan läpi sormien markkinavoimia kumartaen, Talvivaara, säännöstelyaltaat, kalatiet jne.

Maaseutua riistetään ja saastutetaan. Maaseutu ongelmineen on kaukana rahavallasta ja vailla kunnollista kehityksen ohjausta. Saastuttajat ja riistäjät ovat ylikansallisia pörssiyhtiöitä, jotka ostavat riisto-oikeudet. Voitot viedään, haitat jäävät paikallisille.

Poliittiset virat ja piilokorruptoitunut pätevyys ovat aiheuttaneet maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelun ilmapiirin, osaamaton kehittäjien eliitti. Riisto, saastuttaminen ja korruptiot johtavat pahimmillaan saastuneisiin erämaa-alueisiin, joihin maaseutu ei enää palaa.

Ollaanko nyt osa maaseutua uhraamassa kaupungeista ja ulkomailta käsin markkinakapitalismin raiskaamiksi ongelmareservaateiksi? Politiikan ja viranhaltioiden uskottavuus maaseudulla lähenee korruptoituneita yhteiskuntia.

Tätä haluavat suomalaiset

Kansan enemmistö haluaa panostaa kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutuksen edistämiseen.

Kansan enemmistö haluaa tuottaa sähkönsä, lämpönsä ja elintarvikkeensa paikallisesti osana alueellisia verkostoja, jotka pystyvät tuottamaan myös vientiin. Lähituotannot takaavat huoltovarmuuden ja työllistävät erikoisosaajia sekä maalla että kaupungeissa. Puhdas lähiruoka ja energiaomavaraisuus ovat hyvinvoinnin ja kansainvälisen kilpailukyvyn tärkeä tekijä.

Miten lähituotannot saadaan käyntiin? Syrjäisten kylien palveluja ei saada takaisin, mutta satoja vuosia ihmisiä palvelleet kirkonkylät on säilytettävä, muuten välimatkat estävät kehittymisen ja alueet muuttuvat takaisin erämaaksi.

Tarvitaan vähintään kirkonkylien verkosto ylläpitämään palvelut maaseututuotannoille, maa-, metsä-, energia-, ja kalatalous, matkailu, kaivannaisteollisuus.

Kuntauudistukset on tehtävä maakuntatasolla edellä mainittuja palvelu- ja tuotantoverkkoja tukemaan. Turhat päällekkäiset poliittiset korruptoituneet hallintohimmelit puretaan ja palveluja ja tuotantoja vahvennetaan. Taantuma pitää ottaa haltuun kaavoitusta, verotusta ja tukikäytäntöjä ohjailemalla.

Loppukevennykseksi:

Maatilat alkavat kaupata kotieläinosakkeita yhteistyöhakuisille kaupunkilaisille. ”Haluatko ostaa lehmä- tai possuosakkeen, entä kävisikö hevonen- tai kissaosake? Kilipukki ja koirakin olisivat tarjolla. Osakettasi voit hoitaa virtuaalisesti netin kautta päivittäin ja lomien aikana voit hoitaa eläimiä oikeasti.”

Näin kaupunkien lapset kasvavat maaseudun ystäviksi. Meidän kaikkien ikioma puhdas ja energinen maaseutumme pelastuu.

Juhani Kela

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest