Maaseutu- ja erävihreät:

 

TIEDOTE 24.1.2013

Suomen liityttyä Euroopan unioniin maatalouden tukijärjestelmän puitteissa on ollut mahdollista tehdä viisivuotisia sopimuksia perinneympäristöjen* hoidosta. Näiden toimenpiteiden avulla on kuitenkin pystytty säästämään ja hoitamaan vain kymmenesosa erittäin uhanalaisten luontotyyppien suositellusta tasosta.

–       Kaikkein arvokkaimpien perinneympäristöjen pysyvällä suojelulla on nyt kiire. Siirryttyämme teolliseen maatalouteen laiduntaminen on vähentynyt. Metsälaitumet ovat kasvaneet umpeen ja niittyjen ja ketojen katoamisen myötä myös monet lajit häviävät. Ahot ja niityt kuuluvat suomalaiseen maisemaan, Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Anne Bland sanoo.

Maaseutu- ja erävihreät ry ehdottaakin maatalouden ympäristötukien täydentäjäksi METSO-ohjelmaa vastaavan NOIDANLUKKO-ohjelman käynnistämistä, jolloin valtio toteuttaisi kaikkein arvokkaimpien perinneympäristöjen suojelun. Suojelun tulisi olla yhdistyksen mielestä pysyvää tai pitkiin, jopa 30 vuoden sopimuksiin pohjautuvaa. Käytännön toteutukselle pitäisi kehittää kestäviä ratkaisuja: joustavat, kertaluonteiset hoitosuunnitelmat, laadukkaat inventoinnit ja hoidon vaikutuksien seuranta ovat Maaseutu- ja erävihreiden mielestä tärkeitä ohjelman onnistumisen kannalta.

–       Perinneympäristöalueet ovat METSOON verrattuna erittäin pieniä. Siksi hoidon hehtaarikorvaus voisi olla todella suojeluun kannustava. Uskoisin, että jos kertakorvaus ja vuosittaiset hoitokulukorvaukset ovat riittävän suuret, hoito kyllä järjestyy. Suojelu tulisi olla mahdollista toteuttaa myös maataloustukien ulkopuolelle jäävillä alueilla, Maaseutu- ja erävihreiden maatalousvastaava ja luomutuottaja Lea-Elina Nikkilä esittää.

Maaseutu- ja erävihreät näkevät NOIDANLUKKO-ohjelmassa myös laajempia maaseutua elävöittäviä piirteitä.

–       Ammatillisista kouluista ja yliopistoista valmistuu suuri joukko ympäristönhoitoon koulutettuja asiantuntijoita. Nyt jo löytyy luonto- ja ympäristönhoidon yrityksiä ja laidunpankki toimii myös. Tässä olisikin yksi erittäin järkevä ”vihreän talouden” yritystoiminnan tuki, Bland pohtii.

 

Lisätietoja

Anne Bland, anne@annebland.fi, 040-852 5656

Lea-Elina Nikkilä, leaelina.nikkila@gmail.com, 0400-131826

 

*Perinneympäristöllä eli perinnebiotoopilla tarkoitetaan perinteisen elinkeino- ja maankäyttötapojen muovaamia luontotyyppejä, joilla kasvaa uhanalaisia lajeja. Esimerkiksi niityt, kedot, ahot ja metsälaitumet ovat perinnebiotooppeja.

 

Maaseutu- ja erävihreät ry on Vihreä Liitto r.p:n valtakunnallinen jäsenjärjestö, jonka tarkoituksena on yhdistää vihreästä maaseudusta kiinnostuneita ihmisiä ja edistää Vihreän Liiton maaseutu- ja eräpolitiikkaa.

 

Pin It on Pinterest