Maaseutu- ja erävihreät ry

TIEDOTE 8.4.2013
Julkaisuvapaa heti

Talvivaara suljettava ja ympäristöhallinto uudistettava

Maaseutu- ja erävihreiden mielestä Talvivaaran vastuutonta toimintaa on katsottu läpi sormien liian kauan. Yhdistyksen mukaan on selvää, että Kainuun ELY-keskus on tehnyt useita virheitä, joita on jouduttu korkeimmassa hallinto-oikeudessa asti korjaamaan, ja nyt on toimittava pikaisesti.

– Talvivaara on aiheuttanut paljon vahinkoa luonnolle ja paikallisille yhteisöille, jotka ovat nyt myrkkyjen koekaniineja. Myös kaivosteollisuuden on tunnettava yhteiskunnallinen ja ekologinen vastuunsa ja sitä pitää Suomessakin toimijoilta odottaa. Tämä vaatii kuitenkin toimivan kaivoslainsäädännön ja elinkeinoelämästä itsenäisen ympäristöhallinnon. Sitä odotellessa Talvivaara on suljettava, Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Anne Bland vaatii.

– Talvivaarasta on tullut Suomessa “liian suuri, jotta sen voisi antaa kaatua” ja päättäjiltä pitäisi nyt löytyä rohkeutta laitoksen sulkemiseen. Talvivaaralla on joka tapauksessa olemassa kaivostoiminnalta vaadittavat vakuudet ja vakuutukset kaivostoiminnan jälkihoidon siivoamista varten, Bland jatkaa.

Talvivaaran prosessiongelmat aina bioliuotuskasojen sementoitumisesta sekä päästöistä kipsisakka-altaiden pohjarakententeisiin asti ovat niin vakavia ja perusteellisesti virheellisiä, ettei kaivoksen toiminta ole enää yhdistyksen mielestä ympäristöluvan eikä Suomen ympäristöpolitiikan edun mukaista.

Maaseutu- ja erävihreiden mielestä Talvivaaran ja Raahen kaivosten ongelmat osoittavatkin selkeästi, että on aika palauttaa elinkeinoelämästä erillinen, itsenäinen ympäristöhallinto ja antaa poliittinen johto selkeästi ympäristöministerille. Jatkossa kaikki Suomen kaivoshankkeet on toteuttava uuden kaivoslain mukaan ja yhdistys vaatii tästä yksiselitteistä poliittista päätöstä. Maaseutu- ja erävihreät ehdottaa myös uusittuun kaivoslakiin muutoksia.

– Ympäristönsuojelukriteerejä on kaivoslaissa tiukennettava ja niitä on kyettävä myös valvomaan asianmukaisesti. Nyt kunnat ja paikallisyhteisöt on jätetty taistelemaan yksin ympäristörikoksen kanssa. Ehdotammekin, että kunnille ja yhteisöille on tarjottava rojalteja kaivoksen tuloksesta sekä täysimääräiset korvaukset mahdollisista haitoista, sanoo yhdistyksen varapuheenjohtaja Mika Flöjt.

– Talvivaara on alusta asti toiminut harhaanjohtavasti pimittämällä valtavan uraanivarannon ja rikastamalla bioliuotuksessa uraania ilman lupaa. Uraanintuotantoluvalle ei ole myöskään ydinenergialain mukaisia edellytyksiä: toiminta ei ole selvästikään turvallista. Yhtään uutta kaivosta ei saa perustaa ennenkuin kaivoslainsäädäntö ja ympäristöhallinto on pikaisesti uudistettu eduskunnassa, linjaa Flöjt.

Anne Bland
Puheenjohtaja
040-8525656

Mika Flöjt
Varapuheenjohtaja
040 578 8784

Pin It on Pinterest