Sotessa suosittava pieniä -Maaseudun pienten palveluyritysten toimintaedellytykset turvattava

Maaseutu- ja erävihreät kokoontui lauantaina 23.1. Pirkanmaan Ruovedellä keskustelemaan sote- ja itsehallintoalueuudistuksen vaikutuksesta maaseudun elämään. Uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon vastuu siirretään suuremmille alueille ja samalla muodostetaan itsehallintoalueet maakuntien pohjalle.

On epäselvää, kuinka kokonaiskustannukset kehittyvät suuremmassa koossa.

Uudistuksessa pyritään palveluiden yhdenvertaisuuteen, mutta tosiasiassa sen toteuttamisessa haasteina ovat alueellisten terveys- ja varallisuuserojen lisäksi etäisyydet. Asiakkaat ja potilaat joutuvat kulkemaan yhä piteneviä matkoja, koska erikoistason osaaminen keskittyy suurimpiin yksiköihin. Maaseutu- ja erävihreiden kajaanilaisen puheenjohtaja Silja Keräsen mukaan on vaarana, että lähipalvelut kaikkoavat, mikä vaikeuttaisi esimerkiksi ikäihmisten kotona asumista ja vaikuttaisi perheiden asuinpaikan valintaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta tehtäessä ja itsehallintoalueita valmisteltaessa täytyy hakea innovatiivisia ratkaisuja, jotteivät ihmisten tarvitsemat palvelut etäänny liiaksi. Jokapäiväisessä elämässä tarvittavat palvelut on saatava läheltä.

Sote -alan kilpailutuksen kriteerit tulee uudistaa siten, että paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä, osuuskuntia ja yhteiskunnallisia yrityksiä voidaan suosia, vaatii vihreä maakuntahallituksen jäsen Minna Sorsa Ylöjärveltä. Kilpailutuksessa voidaan suosia paikallisia yrityksiä huomioiden alueen työllisyysvaikutukset. Kustannuksista tulisi tehdä kokonaisarvio, joissa kuluja tarkastellaan yli yksittäisten toimialojen. Laadullisia kriteerejä tulisi ylipäätään lisätä kilpailutukseen enemmän. Hiilidioksidipäästöjen huomioiminen on yksi tällainen uudenlainen laatukriteeri. Lisäksi tarjouspyynnöt tulee jakaa pienempiin koreihin, jolloin pienimmätkin toimijat pääsevät mukaan kilpailutuksiin.

Sähköisten palveluiden lisääntyminen auttaa myös maaseudulla, kun lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanoton tarpeen pystyy tarkistamaan netin kautta tai puhelimitse, tai lääkäri saa työhönsä erikoistuneelta lääkäriltä konsultaatiota. Jalkautuvat asiantuntijat ja monipalvelubussit, joissa voi sekä lainata kirjoja että mitata verenpaineen, ovat myös ratkaisu maaseudun palveluiden tarpeeseen.

Maaseudun kannalta hyvin toteutettuna uudistus voi olla myös mahdollisuus. Sen lisäksi, että maaseudulla tarjotaan palveluita, maaseudulla asujat voivat toimia palveluiden tuottajina.

Lisätietoja

Silja Keränen, Maaseutu- ja erävihreiden pj, p. 0500-190683
Minna Sorsa, Vihreä maakuntahallituksen jäsen (Pirkanmaa, Ylöjärvi), p. 050-4627379

Pin It on Pinterest