MAASEUTU- JA ERÄVIHREÄT RY
ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 16.6.2018

Aika: Lauantaina 16.6.2018 n. klo 19 puoluekokouspäivän päätyttyä
Paikka: Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14 (Korso), Vantaa 3. krs luokka 311
Läsnä:

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  Mevin säännöissä: ”Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa.”
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle
 7. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruus
 8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja
 9. Valitaan hallituksen muut jäsenet
  Mevin säännöissä:
  ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen vuosikokous. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.”
 10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 11. Yhdistyksen äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen
  Mevin säännöissä:
  ” Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa:
  • yhdistyksen äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen;
  • ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri). Yhdistyksen kokous voi päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa hallitukselle.”
  Esitys: Siirretään päätösvalta hallitukselle
 12. Kannanoton hyväksyminen
 13. Muut mahdolliset asiat
 14. Kokouksen päättäminen

Pin It on Pinterest