Pääkirjoitus: Tehdään yhdessä reilu muutos

2000-luku on muuttanut monia käsityksiämme radikaalisti. Ilmastonmuutoksen seuraukset, pandemia sekä yleinen maailmantilanne ovat asettaneet meidät ihmiskuntana uuden tilanteen eteen. Muutos kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on tapahduttava nopeasti, mutta tärkeää on, että se muutos on reilu.

Reilu muutos tarkoittaa sitä, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Reilun muutoksen on oltava reilu myös luonnolle ja eläimille – luonnon monimuotoisuutta on varjeltava ja lajikatoa hidastettava. Reilu muutos ei tapahdu itsekseen, vaan se vaatii tekijänsä. Jokainen päättäjä niin kunnissa kuin valtakunnan tasolla, siinä missä myös jokainen alkutuottaja, metsänomistaja ja lopulta kuluttajakin on omalta osaltaan vastuussa siitä, että reilu muutos toteutuu. Meidän jokaisen on tehtävä töitä sen eteen, että kukaan ei tipu kyydistä.

Pandemian myötä omavaraisuus ja huoltovarmuus ovat osoittaneet arvonsa. Muutosten edessä meidän on tärkeää huolehtia kotimaan ruoantuotannosta sekä maaseudun elinvoimasta. Samalla on turvattava metsien monimuotoisuus ja pienennettävä ruoantuotannon päästöjä. Yhtälö ei ole helppo, mutta se on ratkaistavissa, jos niin halutaan. Ensiarvoisen tärkeää on turvata jokaiselle riittävä toimeentulo, sekä mahdollisuus elää työllään – myös alkutuotannossa. Vihreiden vuonna 2018 julkaistu maatalouspoliittinen ohjelman on edelleen ajankohtainen ja viitottaa askeleita, joilla näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Tilaa on tehtävä myös uudenlaisille yrittäjyyden muodoille, ja etsittävä entistä enemmän keinoja lähituotannon ja erilaisten kumppanuusmaatalouden ratkaisujen syntymiseen. Myös omavaraista energiantuotantoa on tuettava.

Etätyön ja monipaikkaisuuden lisääntymisen myötä muuttoliikenne maaseudulle on kasvussa. Kaupungistumisen trendi toki jatkuu, mutta samalla sen rinnalla lisääntyy monipaikkaisuus – jopa neljännes kaupunkilaisista viettää maaseudulla aikaa kuukaudesta puoleen vuoteen vuosittain (Maatalousbarometri 2020). Onkin siis ensiarvoisen tärkeää turvata palvelujen saatavuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään myös maaseudulla.

Tämä Maaseutu- ja erävihreiden tuorein Vihreä Maa -lehti on täynnä näkökulmia ja keinoja näiden yllä mainittujen asioiden toteuttamiseksi. Ollaan yhdessä osa reilua muutosta.

Minna Hölttä
Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja
Valkeakosken kaupunginvaltuutettu

Pin It on Pinterest