Maaseudulla on tahtoa uudistua

Maatilan yhteyteen perustettu biokaasulaitos, salaattien kerrosviljely, uudistavaa viljelyä, joka sitoo hiiltä.

Näihin kaikkiin olen saanut tutustua, kun olen kiertänyt suomalaisilla maatiloilla. Maatalousyrittäjillä on tahtoa uudistaa tilojaan ja katsoa tulevaisuuteen, vaikka olosuhteet eivät olekaan helpot.

Riippuvuus fossiilisista polttoaineista ja lannoitteista nostaa kustannuksia, ja moni yrittäjä on taloudellisessa ahdingossa. Hiilensidonta ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat myös maatilojen kannalta hyödyllistä toimintaa, mutta tällä hetkellä yhteiskunta ei kannusta siihen. Maatalouden tukipolitiikkaa on uudistettava, jotta ympäristön kannalta kestävät ratkaisut ovat aina viljelijälle kannattavin vaihtoehto. 

Tällä hetkellä alkutuottajien asema on myös liian heikko suhteessa keskittyneeseen vähittäiskauppaan. On hankala katsoa kauas tulevaisuuteen, jos jo huominen huolettaa. Viljelijöille kuuluu reilu korvaus tuotetusta ruoasta. Myös viljelijöiden ja heidän perheidensä jaksamisesta on huolehdittava.

Samaan aikaan Suomen metsätalous on saatava kestävälle pohjalle sekä ilmaston että metsäluonnon näkökulmasta. Tässä asiassa metsänomistajien ja metsäteollisuuden edut eivät aina myöskään käy yksiin, sillä liialliset ja liian nuorten puiden harvennukset syövät tulevaa metsän kasvua. Myös rakenteita on syytä uudistaa: metsänomistajien pitäisi voida ansaita metsien hiilivaraston kasvattamisella.

Sellainen Suomi on mahdollinen, jossa sekä ihmiset että ympäristö voivat hyvin.

Maria Ohisalo

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri

Pin It on Pinterest