Maaseutu- ja erävihreät haluaa uudistaa maatalouden tuet. Tehtävä on haastava ja sillä on kiire. Maaseutu- ja erävihreiden mielestä tukipolitiikka pitää ajatella kokonaisuutena. Yksittäisenä ehdotuksena tullut lomituspalveluiden pikainen alasajo on väärä, viljelijöitä eriarvoistava ja epäinhimillinen tie.

Nykymuotoinen tukipolitiikka on tullut tiensä päähän. Siksi sekä maatalouden toimijoiden että tukijärjestelmien on kyettävä uudistumaan. Tavoitteeksi tulee asettaa kestävä maataloustuotanto: laadukasta kotimaista ruokaa, elinvoimaisia maatalousyrityksiä, työssään viihtyviä yrittäjiä, monipuolisia elinympäristöjä ja arvokkaita ekosysteemipalveluja. Maaseutu- ja erävihreät on aiemmissa kannanotoissaan esittänyt, että maataloustuet perustuisivat ekosysteemipalvelujen tuottamiseen. Paras tilanne on se, jossa ruoantuotanto olisi kannattavaa ilman tukia.

Erilaiset maataloustuet ovat muokanneet pitkään tuotantorakennetta ja -ketjuja niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Tukia maksetaan laajamittaisesti myös muiden tuotannonalojen yrittäjille. Tässä tilanteessa yksittäisten tukien lopettaminen ei ole ratkaisu.

Erityisen huono ratkaisu olisi maatalouden lomituspalveluiden nopea alasajo. Maatalousyrittäjän sosiaaliturva on nykyiselläänkin heikko ja lomapäivien määrä vähäinen verrattuna moneen muuhun alaan. Lomitusoikeutta on jo rajattu nykyhallituksen toimin, kun se poistettiin pienemmiltä tiloilta. Lomituspalveluiden alasajo johtaisi eläintilallisten nykyistä suurempaan uupumiseen – eläimiä kun ei voi jättää hoitamatta yhtenäkään vuoden päivänä. Oman toiminnan kehittämiseen ja mahdollisiin muutoksiin tuotannossa ei jää lainkaan energiaa, jos viedään vähäinenkin vapaa-aika. Tuottajan hyvinvointi vaikuttaa suoraan eläinten hyvinvointiin – siksi eläinsuojelunäkökulmastakaan lomitustukien poistaminen ei ole järkevää. Haluamme sellaista suomalaista eläintuotantoa, jossa sekä eläin että sen hoitaja voivat hyvin. Eläintuotannossa vähemmän, mutta parempaa, on erinomainen ajatus niin eläinten hyvinvoinnin, ympäristön kuin ihmisten terveydenkin kannalta.

Tukijärjestelmän muutoksen pohjaksi tarvitaan visio tulevaisuudesta, johon halutaan pyrkiä. Hyvänä pohjana voi toimia ryhmän maatalouden asiantuntijoita laatima “Parasta ruokaa, hyvää elämää – Visio tulevaisuuden ruokajärjestelmästä”. Yhteisen vision hyväksymisen jälkeen voidaan lähteä etsimään sinne johtavaa tietä.

Esitämme, että vihreät päivittävät maaseutupoliittisen ohjelmansa. Ohjelmassa luodaan vihreiden visio kestävästä ruokajärjestelmästä sekä kokonaisnäkemys maataloustukipolitiikasta.

Linkit

Maaseutu- ja erävihreät: Maataloustuet hehtaareista ekosysteemipalvelujen tuottamiseen:ttp://www.maaseutujaeravihreat.fi/2016/11/19/maaseutu-ja-eravihreiden-kannanotto-maataloustuet-hehtaareista-ekosysteemipalvelujen-tuottamiseen

Parasta ruokaa, hyvää elämää – Visio tulevaisuuden ruokajärjestelmästä: http://blogs.helsinki.fi/ruokavisio/2016/02/29/ruokavisio/

Lisätietoja:
Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Silja Keränen: 0500 190683, silja.keranen@iki.fi

Pin It on Pinterest