Maaseutu on viime vuosikymmeninä osin pahasti näivettynyt. Sen kurjistumisesta puhutaan paljon, mutta todellisuus ei ole niin yksinkertainen. Kaupunkien läheisellä maaseudulla asukasmäärä on kasvussa; kylätoiminta on auttanut ydinmaaseutua jo vuosikymmeniä. On tarpeen laajentaa maaseudun omia hyviä hankkeita ja edelleen kehittää uusia toimintatapoja. Me vihreät emme enää ole maaseudun vihollisia. Syrjäseuduillakin asuu yhä enemmän poliittisesti vihreitä.

Vihreän liiton maaseutupoliittisen ohjelman kulmakiviä ovat luomu- ja lähiruoka (mukaan lukien pienpanimoiden oluen suoramyynnin edistäminen), hajautettu energiantuotanto, kyläkoulujen turvaaminen, monipuolinen luonto- ja maaseutumatkailu sekä etätyö. Huomionarvoista on, että luomun merkitystä korostetaan Jorma Ollilan maabrändityöryhmässä. Muutenkin maaseudulla asuva väestö on elämäntavoiltaan ja asenteiltaan hyvinkin vihreitä, usein huomaamattaan tai luonnostaan.

Esimerkiksi maitotilan yhteyteen on nykyteknologialla mahdollista rakentaa jokseenkin omavarainen sähkön- ja lämmöntuotanto. Maatalous voi siis tuottaa energiaa paitsi omaan käyttöönsä, myös lähiseudun tarpeisiin. Konseptin laajentaminen piristäisi maaseutua ja olisi hyväksi työllisyydelle ja huoltovarmuudelle. Sähköverkon säävarmaksi rakentaminen on lisäksi kokonaistaloudellisesti kalliimpaa kuin monipuolisen hajatuotannon kautta.

Toisaalta voisi olla järkevä osittain palata hieman työvoimavaltaisempaan (toki huipputeknologian avustamaan) luomumaatalouteen – työ ja luonto edistävät mielenterveyttä. Samoin omavaraisuus ja huoltovarmuus parantuvat pientiloja hajasijoittamalla, joka on myös taloudellisesti kannattavaa monipuolistetun elinkeinokokonaisuuden ansiosta. Luomua ja tehotuotantoa ei kuitenkaan pidä asettaa vastakkain, vaan molempia tulee kehittää. On myös otettava käyttöön uusiin teknologioihin perustuvia ratkaisuja, joita onkin jo sekä Suomessa että muualla maailmassa tarjolla rohkaisevasti.

Meidän on hoidettava ympäristöä, mutta ympäristö myös hoitaa meitä. Kotieläimillä on rauhoittava vaikutus ihmisiin, ja esimerkiksi hevosten hoito voi toimia luonnollisena terapiana kuntoutujille vaikkapa masennuksen hoidossa. Luonto- ja maaseutumatkailu sopii myös laajemmin elinkeinoksi maaseudulle ja erämaihin. Vaurastuvat venäläiset ja kiinalaiset viihtyvät Suomen vielä puhtaassa luonnossa ja tuovat kovasti kaivattuja tuloja kansantaloudellemme. Maaseutu on myös luovien alojen oivallinen muusa. Etätyön mahdollisuuksia on kehitettävä edelleen.

Saattaisi olla paikallaan myös opettaa lapsia ja nuoria enemmän eränkäynnin saloihin. Kalastus, sienestys, marjastus ja muu samoilu luonnossa opettaa luonnon kunnioitusta. Samalla saa sielun ja ruumiin ravintoa. Maaseudun metsästäjät ovat vastuullisia aseenkäyttäjiä eivätkä aiheuta vaaraa muille ihmisille. He eivät pyydystä liikaa riistaa, jolloin eläinkannat säilyvät sopivan suurina. Metsästäjät, viranomaiset ja tutkijat toimivatkin joustavassa yhteistyössä.

Herkullinen visio maaseudun tulevaisuudesta ovat osuuskunnat, joissa tuotetaan luomuruokaa ja lähienergiaa ja järjestetään luontokouluja, vihreää hoivaa ja luonnon rauhaa ulkomaisille turisteille. Osuuskuntien ja yritysten toimintaa on helpotettava byrokratiaa vähentämällä ja ottamalla käyttöön perustulo, joka auttaa myös tasaamaan työtaakkoja, ettei kukaan pala loppuun. Kansalaispalkan kannattajana Vihreät on siis myös pienyrittäjän puolue.

Pin It on Pinterest