Keski-Suomen vaalipiiri

Hannele Vestola, 47, Laukaa

Olen laukaalainen toisen kauden kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksemme toinen varapuheenjohtaja, maakuntavaltuutettu ja Keski-Suomen vihreän maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja. Olen töissä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Jyväskylässä. Maaseudun asiat ovat läheisiä ja tärkeitä monestakin syystä. Olen lähtöisin pienviljelijäperheestä Pohjois-Pohjanmaalta ja omistan edelleen osuuden kotitilastamme ja sen metsistä ja pelloista.

Laukaa on maaseutumainen kunta, jossa maatalous on tärkeä elinkeino. Maa- ja metsätaloudella on erittäin tärkeä rooli Suomen työllisyyden, viennin ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Suomi voi näyttää edistyksellisen ruoantuotannon, biotaloustuotteiden ja kiertotalouden avulla mallia muulle maailmalle. Maaseudulla on suuret mahdollisuudet matkailun, luontoelämysten ja eläinharrastusten kuten hevosurheilun vahvistamisessa. Vihreällä ajattelulla on valtavasti annettavaa juuri maaseudulla. Maaseutu- ja erävihreillä on vahva asiantuntemus maaseudun asioista.

Kärkiteemat
Ympäristö, koulutus, heikompiosaisten puolustaminen, maaseudun elinvoimaisuus, pienyrittäjyys, eläinten oikeudet
Kevään 2019 vaalit ovat todella tärkeät. Ilmasto, luonto, sivistys, koulutus ja ihmisten ja eläinten perusoikeudet tarvitsevat puolustajia. Valitaan rohkeita päättäjiä, joilla on vahvat arvot, asiantuntemusta ja empatiakykyä.