Keski-Suomen vaalipiiri

Tarmo Ketola, 42, Petäjävesi

Olen kotoisin Keuruulta. Keuruun vuosien jälkeen muutin Jyväskylään opintojen perässä. Viimeiset 10 vuotta olen asunut perheeni kanssa Petäjävedellä keskellä metsää. Olen siis todellinen keskisuomalainen, jolla on omakohtaista kokemusta kaupunki-, taajama- ja maaseutuasumisesta. Harrastan metsästystä, metsänhoitoa, partiota ja suunnistusta. Olen metsästysseura-aktiivi, Keski-Suomen tieteen ja teknologian vihreiden perustajajäsen ja Vihreä Keurusseutu ryn varapuheenjohtaja.
Olen väitellyt tohtoriksi vuonna 2007 ja olen pienehkön tutkimusryhmän johtaja Jyväskylän yliopistossa. Olen tutkinut yli 10 vuotta työkseni eliöiden ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen vaikutuksia vieraslajien ja tautien leviämiseen. Tämä työ on vienyt minut myös aitiopaikalle ympäristöministeriön asettamaan Suomen IPCC työryhmään, jossa kerätään ja käsitellään tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta poliittisen päätöksenteon tueksi. Tällä hetkellä tilanne ilmastonmuutoksen suhteen on ammatillisesti vähintäänkin turhauttava: ”Tiedämme ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat ongelmat, tiedämme ratkaisuja mutta mitään ei jostain syystä tapahdu” Tutkijana hämmästelen nykyisen hallituksen välinpitämättömyyttä tutkimustiedon edessä: ilmastonmuutoksen hillintä, haitalliset yritystuet, aktiivimalli, SOTE, metsänhakkuut, koulutusleikkaukset, eriarvoisuus.
Kaikessa paistaa tavallisten kansalaisten, koulutuksen, tutkimuksen ja tiedon vähättely, tutkijoiden viestin ohittaminen, ja eri eturyhmien intressien mukaan tanssiminen. ”Voisimme tehdä tiedon ja inhimillisyyden valossa oikein mutta joku päättää toisin” Tutkijoiden sijaan etujärjestöillä on mahdollista vaikuttaa politiikkaan melkoisen rajattomasti. Ei ole ihme että maata ei johdeta tietopohjaisesti vaan etujärjestöpohjaisesti. Äänekkäin saa viestinsä paremmin lävitse ja kaikilla kansanedustajilla ei ole eväitä ymmärtää että äänekkäin ei aina ole oikeassa. Tutkijakoulutetulla edustajalla on ymmärrys siitä miten tietoa hankitaan, tulkitaan ja tuodaan päätöksentekoon – kyky selvittää ja paremmat eväät nähdä mikä on oikein. Tämän vuoksi tarvitsemme tutkijoita myös päättäjiksi. ”Jotta asiat etenisivät oikealla tiedolla oikeaan suuntaan…” …olen ehdolla eduskuntavaaleissa – teemoilla: ilmastonmuutos, koulutus, luonto.
Kärkiteemat
Ilmasto, Luonto, Koulutus

Hannele Vestola, 47, Laukaa

Olen laukaalainen toisen kauden kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksemme toinen varapuheenjohtaja, maakuntavaltuutettu ja Keski-Suomen vihreän maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja. Olen töissä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Jyväskylässä. Maaseudun asiat ovat läheisiä ja tärkeitä monestakin syystä. Olen lähtöisin pienviljelijäperheestä Pohjois-Pohjanmaalta ja omistan edelleen osuuden kotitilastamme ja sen metsistä ja pelloista.

Laukaa on maaseutumainen kunta, jossa maatalous on tärkeä elinkeino. Maa- ja metsätaloudella on erittäin tärkeä rooli Suomen työllisyyden, viennin ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Suomi voi näyttää edistyksellisen ruoantuotannon, biotaloustuotteiden ja kiertotalouden avulla mallia muulle maailmalle. Maaseudulla on suuret mahdollisuudet matkailun, luontoelämysten ja eläinharrastusten kuten hevosurheilun vahvistamisessa. Vihreällä ajattelulla on valtavasti annettavaa juuri maaseudulla. Maaseutu- ja erävihreillä on vahva asiantuntemus maaseudun asioista.

Kärkiteemat
Ympäristö, koulutus, heikompiosaisten puolustaminen, maaseudun elinvoimaisuus, pienyrittäjyys, eläinten oikeudet
Kevään 2019 vaalit ovat todella tärkeät. Ilmasto, luonto, sivistys, koulutus ja ihmisten ja eläinten perusoikeudet tarvitsevat puolustajia. Valitaan rohkeita päättäjiä, joilla on vahvat arvot, asiantuntemusta ja empatiakykyä.

Pin It on Pinterest