Vaaliohjelma kuntavaaleissa 2012

Palvelut, hallinto ja liikkuminen helpommiksi

 • Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja avointa päätöksentekoa lisättävä; kunnallisen päätöksenteon seuraamista helpotettava esimerkiksi valtuuston kyläkierroksilla ja verkon kautta videoiduilla kokouksilla ja muin vuorovaikutteisin keinoin jopa tärkeissä asioissa kansanäänestyksin
 • Kysytään kuntalaisilta, mitä palveluita tarvitaan; kuntien välistä yhteistyötä kehitettävä
 • Lähipalvelut (kotiapu, terveyspalvelut, kyläkoulut ja lukiot) turvattava; palveluiden helposti saatavuutta kehitettävä
 • Terveys-, sosiaali- ja viranomaispalveluja sekä kauppoja pyörille — vanhusten kotona asumista tuettava
 • Välttämättömään autoiluun tarvitaan tukea ja veronkevennyksiä harvaan asutuilla alueilla, mutta liikkumisen olisi oltava mahdollista myös ilman omaa autoa (kimppakyydit, kutsupohjainen joukkoliikenne)
 • Pitkillä välimatkoilla mm. monipalvelukeskukset auttavat hillitsemään kustannuksia; etätyötä on edistettävä ja kylät voisivat tuottaa itse palveluita

Elinkeinot monipuolisemmiksi

 • Hajautettua ja pientä energiantuotantoa sekä energiatehokkuutta tuettava — biokaasu ja uusiutuvat luonnonvarat ovat myös huoltovarmuuden kannalta järkeviä.
 • Tuulivoimahankkeissa tulee pyrkiä myös yhteisöllisiin haittakorvauksiin esim. kylille;  yhteisöjen mahdollisuuksia omistaa tuuli- ja biokaasulaitoksia yhdessä esimerkiksi osuuskunnan kautta on tuettava.
 • Elinkeinotoiminnan tapahduttava vaarantamatta toisia elinkeinoja, arvokasta luontoa tai paikallista asutusta — kaivokset, maa- ja porotalous sekä matkailu sovitettava yhteen; kaikille alueille kaivostoiminta ei kuitenkaan sovi
 • Kaikessa kaivostoiminnassa ja turvetuotannossa tulee haitat korvata täysimääräisesti; paikallisten yhteisöjen (kalastuskuntien, paliskuntien, kylien ja kuntien) tulee saada osansa kaivoksen tuotosta.
 • Erilaisia yrittämisen muotoja ja hankkeita tuettava: osuuskunnat, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset, pienyrittäjien yhteistyö, osa-aikainen työ, luovat alat

Pienyrittäjyyttä metsäteollisuuteen ja maataloustuotantoon

 • Tarvitaan pienempiä toimijoita: kevyempiä koneita, jatkuvan kasvatuksen ammattilaisia ja hevosmetsureita
 • Maaseudulle enemmän jatkojalostusta ja jälleenmyyntiä — esimerkiksi sepäntuotteet, sisustus, puurakentaminen, koriste-esineet
 • Ruuantuotannossa parempia mahdollisuuksia lyhyempään ketjuun ja kiertoon ravinteet talteenottaen
 • Tila- ja pienteurastamot jälleen käyttöön, myös mobiiliteurastamoja
 • Lähiruuan, suoramyynnin, luomutuotannon ja eettisen eläintuotannon yleisiä edellytyksiä edistettävä

Monimuotoinen kulttuuri ja ympäristö arvoon

 • Paikallisen harrastus- ja kylätoiminnan (mm. teatteri, tanssi, liikunta) tukeminen
 • Säilytetään perinneympäristöt, -toiminta ja -historia sekä paikallismuseot
 • Tiedon ja osaamisen siirtymistä sukupolvilta toisille tuettava, esim. puurakentaminen ja käsityötaito
 • Monikulttuurisuus myös maaseudun voimavaraksi
 • Luonnon- ja ympäristönsuojelua ja ympäristön (ml. vesien) tilan seurantaa, metsänhoitoa ekologisesti kestävämpien vaihtoehtoja sekä ympäristökasvatusta edistettävä

Pin It on Pinterest