Kunnallisvaalit 2012

Maaseutu- ja erävihreiden kuntavaaliteeseissä toimeentulon edellytysten parantaminen on keskeisessä asemassa. Maaseudun parhaimman kehittymisen kannalta on oleellista avoin ja osallistava päätöksenteko, palveluiden saatavuus, puhdas ympäristö sekä monimuotoinen luonto. Kyläyhdistyksiä ja lähidemokratian kehittymistä on tuettava antamalla kylille myös budjetinkäyttövaltaa.

Globaalien muutoksien aikakaudella tarvitsemme hajautetun ruokatuotannon ja puhtaat vedet jälkipolville. Vireä maaseutu sisältää ajatuksen siitä, että maaseudun on mahdollista olla kestävästi elinvoimainen, niin ihmisen kuin luonnonkin näkökulmasta.

Maaseudulla vihreä talous tarkoittaa niin pienyrittäjyyttä kuin uusiutuvan energian sekä lähi- ja luomuruoan tuotantoa. Liikkumisen, viestinnän ja asumisen edellytykset on turvattava. Maaseudulla on edistettävä etätyötä, perinne- ja puurakentamista, omavaraistaloutta ja luonnonläheisiä elinkeinoja. Maaseutu antaa mahdollisuuden kokea päivittäin virkistystä, yhteisöllisyyttä, ihmisenkokoista elämää ja rauhaa.

Ehdokkaita yhdistyksellä on ainakin 14 kunnassa.

Pin It on Pinterest