Perustulo nostaa maaseutuyrittäjyyden uudelle tasolle

Pitkään odotettu perustulokokeilu on saatu vihdoin liikkeelle ja jopa kansainvälisen huomion kohteeksi. Positiivisia merkkejä talouden käänteestä? Muutoksen vaikutuksista perusturvaan, työllistymiseen ja byrokratian vähenemiseen käydään kovaa keskustelua. Sen sijaan vaikutukset yrittäjyyteen ja erityisesti maaseutuyrittäjyyteen ovat jääneet taka-alalle, vaikka ne muutokset voivat olla käänteentekeviä koko talouselämässä. Mikroyritysten ja pk-sektorin kasvustahan odotetaan biotalouden ja kiertotalouden veturia.

Iso osa maaseudun yritystoiminnasta on kausiluontoista ja tulovirta rajoittuu yhden tai kahden vuodenajan myyntiin. Puutarhataloudessa esimerkiksi tuoreiden marjojen tai vihannesten kauppa käy kuumana kesällä, vaan ei talvipakkasella. Vastaavasti lyhyitä ovat lammastalouden sesongit ja pitkä on metsätilasta elävän yrittäjän tuloväli. Aivan oma lukunsa on matkailuyrittäjyys, koska kanoottiretkiä on madotonta myydä talvella ja lumikenkäilyä kesällä. Kevään ja kesän tuloa odottavat luontokartoittajat, arkeologit ja monet monet erikoisalojen ammattilaiset, joiden ainoa turva on ollut työttömyyskorvaus sesonkien välillä.

Yrityksen perustaminen on ollut ja on lähes mahdoton vaihtoehto ilman perustuloa niille, jotka haluavat panna itsensä likoon sesonkivaiheessa ja ottaa satunnaista keikkaa silloin, kun päätyötä on mahdotonta tehdä. Perustulo parantaisi myös pienten luomutilojen tilannetta ja laajemminkin ahdingossa olevien viljelijöiden tuskaa ”velkavankeudessa”, jossa rahat häipyvät tarvike- ja konekaupan sekä elintarviketjujen taskuihin.

Innovatiivisten yritysten mahdollisuudet ja riskit ovat erityisen suuria bio- ja kiertotaloudessa, jotka ovat tulevaisuuden työllistäjiä. Uusille markkinoille ja uudella teknologialla käynnistyvät yritykset saavat usein odottaa pitkään kassavirran kääntymistä kotiinpäin. Uusien palvelujen ja tuotteiden pääsy kilpailuille ja vahvojen ketjujen hallitsemille markkinoille vaatii aikaa. Starttirahoilla pääsee pois vain työttömyyskassan tilastoista, mutta jää usein ahdinkoon hyvänkin yritysideansa kanssa. Starttiraha on lyhytaikainen houkutin, joka ei turvaa yrittäjän taloutta kausiluontoisilla aloilla. Asiakkuuksiaan rakentaville yrittäjille perustulo tuo varmuuden siitä, että saa edes ruokansa siinä vaiheessa, kun sinnittelee koko ”kansantalouden pelastajaksi”. Perustulon myötä yhä useampi voi toteuttaa haaveensa maaseudulle muuttamisesta. Kun kuukausittainen perustoimeentulo on taattu, voi lisätulovirtoja etsiä eri lähteistä ilman mitään riskiä. Myös tarve turvautua harmaan talouden keikkoihin vähenee.

Maaseutu- ja erävihreät ry esittää, että perustulon vaikutukset yrittäjyyteen pitää ottaa perustulokeskusteluun ja mitattavaksi asiaksi. Erityisen tärkeää on arvioida vaikutukset maaseutuyrittäjyyteen, joka on biotalouden moottori.

Pin It on Pinterest