Vuosikokous 2017

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 17.6.2017

 Aika: Lauantaina 17.6.2017 klo 19

Paikka: Salhojankatu 42, Tampere (Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n tilat)

Esityslista

 1. Kokouksen avaus

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Mevin säännöissä:
”Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa.”

 1. Esityslistan hyväksyminen

 1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle

 1. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruus

 1. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja

 1. Valitaan hallituksen muut jäsenet

Mevin säännöissä:
”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.  Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen vuosikokous. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.”

 1. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

 1. Yhdistyksen äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen

Mevin säännöissä:
” Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa:
• yhdistyksen äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen;
• ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri).
Yhdistyksen kokous voi päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa hallitukselle.”
Esitys: Siirretään päätösvalta hallitukselle

 1. Kannanoton hyväksyminen

 1. Muut mahdolliset asiat

 1. Kokouksen päättäminen

Pin It on Pinterest